A Merengőről merengőknek írta: Asha

[Kritikák - 19]

+++ betűméret ---
<< >>


A párbeszédek helyesírása
Párbeszédek, bemutatom az írókat − kedves írók, ők itt a párbeszédek!

A cselekményközpontú történetek 90%-a tele van dialógusokkal, tehát fontos, hogy helyesen írjuk őket, különben hipp-hopp összejön öt-tíz hiba, a moderáló admin pedig máris küldi a fejezetet a következő körre. Pedig ez egy olyan dolog, amit elég csak egyszer megérteni, hogy utána csuklóból jöjjön.
Vágjunk is bele!


***Először lássuk az alapokat:

− Végül is egyszer élünk.

Ha valamelyik szereplő megszólal, akkor mindenekelőtt nyomunk egy entert az új bekezdés érdekében, odabiggyesztünk egy gondolatjelet, aztán leírjuk, mit mondott a szereplő. A gondolatjel előtt és után mindig szóköz van! Ezt lespórolni ugyanolyan hiba, mint kihagyni a szóközt a pontok, vesszők után.
Itt elvileg be is fejezheted, de ennyi erővel akár drámaformában is írhatnánk, nem?! Tehát kétféle módon folytathatod a megszólalás után.
1. Egy mondat: nincs pont, kisbetű

− Végül is egyszer élünk − sóhajtott fel Jack Sparrow kapitány.


Ez az az eset, hogy a közlés és az utána következő elbeszélői megjegyzésed egy mondatba tartozik.
Tipikus példák: mondta, közölte, kérdezte, kiáltott, jegyezte meg, nyilvánította ki, hagyta rá, dünnyögte, mormolta, nyafogta... A megszólalást kísérő mozdulatról is lehet szó: bólintott, biccentett, intett, legyintett, nevetett, mosolygott, vigyorodott el, rázta meg a fejét, tapsikolt, örvendezett, sírta el magát…
Gyakorlatban úgy használjuk őket, hogy a kijelentő közlés végére nem tesszük ki a pontot, és mivel egy mondaton belül nem kezdünk szavakat nagybetűvel, így tehát a kommentárt is kis kezdőbetűvel írjuk.

A kérdőjelet, felkiáltójelet, hármaspontot viszont kiírjuk:

− Minerva, kérem, mondták már magának, hogy ez a skót kockás pongyola valahogy nem passzol a bőrszínéhez? − érdeklődött Lockhart teleszájas mosollyal.
− Eddig még senki nem vette rá a bátorságot, de ha még egyszer megkérdezi, megátkozom! − fenyegetőzött a professzor asszony.


Attól viszont, hogy ott egy kérdőjel, még egy mondaton belül vagyunk: a kommentár továbbra is kisbetűs.
Kis elbeszélői hozzáfűznivalódat nem csak a mondat végére, hanem akár a közepére is ékelheted:

− Nos, Neo, a kék kapszulát választod − azzal Morpheus kinyitotta a bal markát −, vagy a pirosat?

A mondat közepén lévő kommentár viszont a mondat szerves része, tehát nem kezded nagybetűvel, sőt, pont sincs a végén
, ahogy a példában is szerepel.
Egyedül arra figyelj, hogy ha közvetlenül vessző után fűzöd a kis gondolatjeles megjegyzésedet, akkor a vessző átvándorol a kommentár utánra, az azt lezáró gondolatjel mögé − lásd a példában.
2. Két mondat: pontok és nagy kezdőbetűk


− Ezek a mai fiatalok! − A nagy Drakula gróf rosszallóan ingatta a fejét a Twilight új kötetét olvasva.


Ha külön olvasod őket, láthatod, hogy mind a kettő önmagában is teljes mondat, egymás nélkül is tökéletesen értelmesek. Ez azért van így, mert valóban két külön mondatról van szó. Ebben az esetben a közlés végére kitesszük még a pontot is, mint mondatvégi írásjelet, és aztán nagy kezdőbetűvel indítjuk a kommentárt, mint teljesen új mondatot.

− House, egészen biztos benne, hogy ezúttal is rákról van szó? − Tizenhármas kitartóan követte főnökét a folyosón.
− A statisztikáink bizonyítják. − A diagnoszta hátra se nézett beszéd közben. − Minden harmadik epizódban rákos a betegünk.


Mint látod, ezek mind olyan esetek, mikor a megszólalással nem foglalkozol tovább, hanem egy új cselekvés, esemény leírása van a gondolatjel után. Még alanyt is válthatsz, ha szeretnél:

Gimli végigmérte a hó tetején piruettező Legolast.
− Nem gondolod, hogy a testtömeg-indexeddel van egy kis probléma? − A tünde lekicsinylő pillantást vetett a törpre, de nem méltatta válaszra.
Ami még fontos lehet...


~ A szórendre figyelj oda, mert nagyon fontos tud lenni! Ugyanaz a mondat kétféleképpen:
− Az a baj, hogy én nem vagyok olyan sziporkázó egyéniség, mint Edward − ingatta a fejét Jacob keserűen.
Vagy:
− Az a baj, hogy én nem vagyok olyan sziporkázó egyéniség, mint Edward. − Jacob keserűen ingatta a fejét.

~ Az első és második eset nem vegyíthető. Tehát nincs olyan, hogy a közlés végén pont van, de aztán nincs nagy kezdőbetű, és vica versa.Ugye, hogy nem is olyan bonyolult? Hiszen ha egyszerű mondatokat tudunk írni, akkor párbeszédeket is tudunk írni. Lévén hogy a gondolatjel is − csak egy írásjel…

Kiegészítés:

Végezetül még hozzátennénk, hogy a karakterek gondolatainak kifejezésére is a fenti szabályokat kell alkalmazni, két különbséggel.

Egyrészt, a kezdőmondat elé nem teszünk gondolatjelet:

Nem akarom tovább jegelni a témát − rázta a fejét némán Amerika Kapitány.

Abban az esetben, ha a megjegyzés után karakterünk folytatja az elmélkedést, a kettő közé már kerül gondolatjel:

Nem akarom tovább jegelni a témát − rázta a fejét némán Amerika Kapitány. − Végül is, hetven éve nem randiztam.

Másrészt, a gondolatok kifejezése nem annyira kötött, itt gondolatjel helyett vesszőt is használhatunk, mindkét verzió helyes:

Nem akarom tovább jegelni a témát, rázta a fejét némán Amerika Kapitány.

Ha pedig folytatjuk a gondolatot a megjegyzés után, ennél a verziónál nem választjuk el egyéb írásjellel a megjegyzést és a gondolatot:

Nem akarom tovább jegelni a témát, rázta a fejét némán Amerika Kapitány. Végül is, hetven éve nem randiztam.

Nem kötelező, nincsen rá kötött szabály, de mint ahogy a példákban is láthatjátok, a gondolatokat általában dőlt betűvel jelöljük (de az elbeszélői megjegyzést már nem!), hogy egyértelműbben elkülönüljön a szöveg többi részétől, pláne, ha a gondolat után nem teszünk megjegyzést, kvázi nem jelöljük konkrétan, hogy az adott rész nem a narráció része.

Viszont itt hívnánk fel a figyelmet egy elég általános hibára, amit szeretnek az írók elkövetni: Mivel a gondolatok közlése ugyanolyan közlésnek minősül, mint a párbeszéd, így az idézőjel használata tilos, azt csak idézésnél lehet használni, tehát az alábbi mondat helytelen:

„Nem akarom tovább jegelni a témát”, rázta a fejét némán Amerika Kapitány. „Végül is, hetven éve nem randiztam.”


<< >>

Kritika küldése
Név:
Kritika:
Mennyi háromszor
három kisbetűvel
(robotszűrés)