Felhasználónév:Irish [Üzenet]
Regisztrálva::2008.03.28
Eredeti név:S. Rita
Fehér fák fehér ágait mondom,
Fényvilág sötét árnyék-anyja, én.
Az árnyék vagyok, én szülöm a világosságot,
Kétfélét teremtek a világra.
Halott fákat teremtek, gyökerük sírja a föld,
Ágaik jégfehér fényszövedék,
Hideg holtak kerítik a teremtett földet,
És nem fog rajtuk a láng ereje.
Eleven földönjáró eleveneket teremtek,
Lábuk alatt lángnyelv-vörös fényfonadék,
Hatalmuk legyen föld és tűz fölött,
Földtől és tűztől el ne térhessenek.
Aki az én hangomnak megnyitja fülét és száját,
Egyenes útja lesz annak a lángnyelv-vörös sugár.
Tűz és föld nem vezet a fehér fákhoz,
Én vagyok a holtak hangja,
más kaput hozzájuk ne keressen senki.
Őrizőt rendelek,
Őrizze a gyökerek sírját,
Az utak egyenes vonulását,
A sugárvonalak találkozásait.
Néma legyen, jég-fagyban éljen,
Világtalan legyen, aki a világot vigyázza,
Mert látott ő sötét szemet, amely világosságot áraszt,
Árnyék-arcot, aki láthatatlan.
Nem ismer hát többé sem fényt, sem sötétséget,
Mert tekintetét a törvényre és igazságra vetette.
Törjön össze annak a csontja, száradjon ki egész bensője,
Méreg töltse ereit vér helyett, feledjék el még a nevét is,
Aki letér a tűz-befolyta útról,
Ám elhagyja halottainak fáit,
Aki nem tudja többé, mit jelent a vörös,
Aki elfeledi már, mit jelent a fehér.

Tímár Krisztina

Történeteket írta: IrishKedvenc történetekKedvenc írók