Merengő Fórum

Fanfic fanatikusok gyülekezőhelye
Pontos idő: 2021 január 24 (vasárnap), 3:20

Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
 Hozzászólás témája: A szerelem vére és A királyi szerető című történetek elemzés
HozzászólásElküldve: 2014 január 16 (csütörtök), 17:26 
Offline
Zöldfülű

Csatlakozott: 2014 január 16 (csütörtök), 16:54
Hozzászólások: 1
A történetek főhősei Lajla és Liani, a két nehéz sorsú tündelány, akik a reménytelenség és a boldogtalanság állapotából a hosszú szenvedések után végül győztesen kerülnek ki. A szerelem vére címet viselő tündetörténet Lajlája születésétől kezdve szigorú korlátok közt él, s ennek tetőpontja egy rákényszerített házasság, aminek béklyója alól, csak a másik fél halálával szabadul fel. A királyi szerető történetében a hősiesen helytálló Liani egy szégyen által megpecsételt, kegyetlen élethelyzetből próbál kitörni, ám a szabadságért való küzdésért árat is kell fizetnie egy törp királyi sarj oldalán. A két, tündékről és törpökről szóló írást összehasonlítva, Lajla élete sok szempontból hasonlít Liani sorsához. Fingolfin törvénytelen lányaként beleszületik Finwe házába, azonban ágyasságból való származása miatt olyan korlátok közé szorítják, mint például a szabad választás joga a házasságban, ezért unokanővére, Galadriel a lórieni tündehadsereg vezérét, Haldirt választja ki férjéül, hogy ne örökölhesse a nolda királyság trónját, ugyanis ennek érdekében nem jelölnek ki számára a királyi család tagjai közül házastársat. Lajla szereti Haldirt, mint népének tagját, s mint olyan férjet, akivel mások akaratának eleget téve összekötötte életét. Mivel szerelmet nem érez iránta, ennek hiánya egyfelől lelki szomorúságot, másfelől beletörődést szül benne. A Legolas-szal való találkozása szeretetének mindhárom fokozatát betölti, akit honfitársként, majd később olyan férjként szeret, akivel nem csupán leéli élete hátralévő részét, hanem akihez szerelmi érzelmek által is kötődik. A vele való kapcsolatába a vonzalom mellett az áldozat hozatal is beékelődik, miután Szauron fekete tündéi elfogják őket Bakacsinban, s Mordorba viszik, hogy orkokká váljanak. Lajla kockára teszi a halhatatlanságát, hogy Thranduil fiát megmentse a biztos haláltól. Önfeláldozó bátorságával, azonban nem nyeri el Galadrieltől a korlátlan életvitelt, vagyis nem mehet hozzá a sinda tündekirály fiához. A Haldirral kötött házasságának köteléke a lórieni tünde halálával feloldódik, mikor az életét veszti a Helm szurdokért vívott csatában, így Lajla előtt feltárulkozik a lehetőség, hogy hozzámenjen Legolashoz. A fiatal tündeherceg mellett viszont ott van Tauriel, az erdő tündék őrkapitánya, akivel évek óta szoros kapcsolatban állt. Lajla tiszteletben tartja a viszonyukat, ezért meg sem próbál közéjük állni. Legolas végül szabad akaratából hagyja el Taurielt és választja a megözvegyült nolda tündét, aki Aragorn királlyá választásának napján hozzámegy a szürke tündék eljövendő királyához. Lajla a második házasság melletti döntést, azonban nem hozta volna meg, ha Legolasnak utódja született volna Taurieltől. A tündeherceg szabadállapota jelentette számára a feltételét annak, hogy házasságot kössön vele, ami által elnyerte a boldogságot. Liani helyzete már abból a szempontból is megegyezik Lajláéval, hogy ő is Finwe birodalmában kezdi meg életét, azzal a különbséggel, hogy születésének körülményeiről semmit sem tudni, s totális engedelmességgel tartozik Feanornak, mint királyi ágyas. Életére eltörölhetetlenül rányomja bélyegét az ágyasság intézményének szégyene, s a tündekirály halálával száműzöttként még kilátástalanabbá válik a sorsa. Életének egyhangúságából, azonban nem saját maga próbál meg először kitörni, hanem a leendő törp király, Tölgypajzsos Thorin családjának közvetlen rokonságán belül egy kincs elosztás miatti elégedetlenségből fakadó ármánykodásnak, majd egy azt követő furmányos cselszövésnek és egy visszafordíthatatlan eseménnyel párosuló, haragos féltékenységből származó, kegyetlen bosszúállásnak esik áldozatául, így mindennapjainak megszokott ritmusából a Durin fiak rángatják ki a veszélyeket rejtő Középföldének a tündék birodalmán kívüli világába. Thorin fiatalabbik kuzinjával, Kilivel furcsa viszony alakul ki a Bríben történő megismerkedésük után. Liani lelkileg szereti a fiatal törpöt, de nem gondol vele kapcsolatban közös jövőre, mivel tisztában van azzal, hogy Feanor fennhatósága alól soha nem fog szabadulni. Miután Feanor az Ered Wethrin hágóin meghal, a tündekirály kisebbik féltestvére, Finarfin elűzi bátyja ágyasait Amanból, s szétkergeti őket a sinda és nolda királyságokba. Bakacsin királya, Thranduil hajlik rá, hogy magához vegye a halott tündekirály legkedvesebb ágyasát, de Liani nem akar újra királyi szerető lenni, ezért kitaszítottként a tündekirályságokon kívül él, s nem lát reményt arra, hogy keserves sorsán változtatni tudjon. Az életét megpecsételő múltja miatt tudatában van annak, hogy ágyasként soha nem veszi őt feleségül egyetlen tünde sem, a királyi családokba pedig nem házasodhat bele. Ezen kívül nem csapódhat más népekhez sem, s főként nem a törpök népéhez, akik köztudottan rühellték a tündéket. A magányosság állapotából, akkor kerül ki, amikor Kili a Gundabadi orkok támadása során a segítségére siet, s közli, hogy folytatni akarja vele a kapcsolatot, ami a Pajkos Póni fogadóban kiburjánzott közöttük. Liani belemegy a törp királyi sarjjal folytatott viszonyba, amit mindketten titokban tartanak övéik előtt. Kili ragaszkodóvá válik Lianival szemben, testileg vonzódik hozzá, ugyanakkor egyfajta pajtást is lát benne, akivel kiéli mindazt az ”édes” züllést, amit nagybátyja nem néz jó szemmel. Liani törp udvarlója mellett egyrészt vigaszra talál, másrészt végiggondolva saját életállapotát, rájön, hogy ha sanyarú helyzetéből szabadulni akar, akkor nincs más választása, mint Thorin unokaöccséhez társulnia bűntársként a züllésben. A szégyen általi béklyóból, az elhagyatottság gyötrelméből és a boldogtalan sorshelyzetéből való kimenekülésre a csavargó életmódon, s a Kilivel folytatott vad viszonyán kívül nem lát más kiutat. Döntésével kilép az ágyasság intézményének rabságából, s belép a züllöttség kínálta szabadságba, amely a törp fiú halálával ér véget az Öt Sereg Csatájának következtében. Liani ekkor már a szabad életben mellette mindvégig kitartott sorstársát siratja, de ezt a fájdalmat nem bírja feldolgozni, s belehal a bánatba. Visszatérve a történetek főszereplőinek összehasonlításához, Lajla és Liani a nolda házba való tartozásuk szempontjából abban is hasonlítanak, ugyanakkor különböznek is egymástól, hogy Lajlának egy ágyas tünde adott életet, Liani valószínűleg már ágyasnak született. Nagyjából egy időben jöttek világra, de mégsem ismerhették egymást, mivel Feanor megvetette féltestvéreit, ezért nyilván az ágyasait is elkülönítette tőlük. Liani ágyas mivoltát külső megjelenésében is kénytelen jelezni a külvilág felé. A bal fülére szorosan rátekert fekete, piros szalag a rajta függő nyilas tünde figurával a kurtizánság jelképe, amely mások előtt elárulja beosztottságát a tündék társadalmában, így ezáltal állandóan viseli magán az életére ránehezült szégyent, s ehhez társul még a kurtizán mivoltával való visszaélés Thráin fiainak és két unokájának részéről. Lelki szenvedését az Athelas mértéktelen fogyasztásával vezeti le, míg elfojtott dühét a Filivel való konfliktusában mutatja ki, amikor a fiatal törp csábítani próbálja őt az együtthálásra. E mellett korlátozottsága viselkedésének hétköznapi megnyilvánulásaiban is megmutatkozik. Pl: A Pajkos Póni fogadóban Kili megkínálja őt étellel, mire úgy kezd enni, mintha a Durin ivadék parancsának engedelmeskedne azzal, hogy elfogyasztja az eléje tett táplálékot. Ezen kívül a törpökre is úgy tekint, mint fölötte álló uralkodókra, akik a tündékhez hasonlóan parancsolnak neki. Mivel Feanor elzárta őt a fénytől, magasságban még a törpöknél is alacsonyabb. A feje Kili válláig ér. Lajla és Liani életének változatlanságán egyaránt érződik az egyedüllét, a bezártság, a szűk élettér keretei közé való beskatulyázás és korlátozottság, a gúzsba kötöttség, s Liani esetében a számkivetettség, a kiszolgáltatottság, az elhagyatottság, a kétségbeesés, az elkeseredettség, a szégyen általi megvetettség, a lelki gyötrelem állapota és Kili elvesztésének feldolgozhatatlan, fájdalmas érzése. Reménytelennek tűnő helyzetükből mindketten szabadulni akarnak, s Lajla Legolas mellett az örökké tartó boldogságot éli meg, míg Liani csupán az ideiglenes szabadság élményét, s a véges ideig tartó boldogságot tapasztalja meg a züllés árán. A Gyűrűk Ura és A Hobbit történetével ellentétben, amelyek középpontjában a gonosz elleni küzdelem áll, A Szerelem vére és A királyi szerető című írás bemutatja a két egymással harcban álló nép, a tündék és a törpök királyi családjának magánéletét, annak minden küzdelemben helytálló hősiességével és gyarlóságával együtt. Feanor a tündekirály, s Thorin a törp király családi hátterének feltárásában a merev szabályokhoz való ragaszkodás, az azonos fajhoz tartozó nemzetségek közti ellenségeskedés, a tiszteletre méltó bátorság, az önfeláldozó szerelem, a kapzsiság, a viszálykodás, a gyűlölet, a bosszúvágy, a bűnös szenvedély, a parázna csábítás, a kitaszítottság, a szenvedés és a testi szerelemből fakadó vonzalom egyaránt helyet kap. Mindezt két tünde életén keresztül villantják fel a történetek, akik a megkeseredett életállapotukból a maradandó boldogság felé törekszenek.

A királyi szerető

Fejezetek tartalma

1. fejezet


Feanor kegyeltje

Aman tündekirálya, Feanor kedvét leli Liani nevű ágyasában, s bevezeti őt uralkodásának részleteibe. VI. Durin törpjei felzavarják nyugalmából a móriai balrogot.

2. fejezet


Erebor aranykora

Thrór felépíti birodalmát, s rálel az Arken kőre, amely hatalmának jelképévé válik. Thorin megfedi fiatalabbik unokaöccsét, Kilit az Athelas általi függősége miatt, s büntetésként megtiltja neki, hogy helyet foglaljon mellette a családi asztalnál a pohárköszöntőn. Kili a családtagok jelenlétében megveti nagybátyját, s nem vesz részt az ünnepélyes vacsorán.

3. fejezet


A rúnakő

Thorin megajándékozza húgát, Dist egy rúnakővel, amit a törp hercegnő kisebbik fiának, Kilinek ad. Thráin elosztja kincsének egy részét utódai között. Thorin öccse, Frerin nem elégszik meg jussával, ezért ellopja Kili rúnakövét, s oda adja Celebornak cserébe egy tündék által készített pengéért. Dis tudomást szerez a tettéről, ezért kiterveli hogyan szerezze vissza a fiának adott követ.

4. fejezet


Athelas eksztázis


Celeborn tovább adja a rúnakövet Feanornak, aki megbízza egyik harcosát, hogy vigye el a palotájába Lianinak. Dis lepaktál a lórieni tündekirály legbizalmasabb szolgálójával, aki megakadályozza, hogy Feanor küldötte eljusson a palotáig, így a megbízott Bríben, a Pajkos Póni fogadóban kér szállást, ahová elhívja a tündelányt, hogy átadja neki a rúnakövet. Dis elküldi két fiát, Filit és Kilit a fogadóba, hogy visszaszerezzék a követ. A fivérek felismerik Liani kinézetében a kurtizánságot, ezért Athelast kevernek az italába, s bódult állapotában Kili együtt hál vele, ezáltal fizetségként visszaveszi tőle a rúnakövet, ám az együtt töltött, természetellenes éjszaka kitudódik, minek következtében Feanor tudomást szerez Liani hűtlenségéről.

5. fejezet

Feanor száműzött ágyasai

Feanor befejezi életét Gothmog keze által, s Finarfin elűzi fivére ágyasait a birodalomból. Liani visszautasítja Thranduil ajánlatát, hogy az ő királyi szeretője legyen.

6. fejezet


Kili és Liani

Kili megmenti őt Azog és követői támadásától, bevallja neki az anyjukkal közösen eltervezett cselszövést és bocsánatot kér tőle. Ezt követően rábeszéli, hogy csatlakozzon hozzá a züllésben, majd szavát adja, hogy cserébe sorsközösséget vállal vele a számkivetésben. A Pajkos Póni fogadóban Fili és Thorin megpróbálják magukévá tenni Lianit, de a tündelány hevesen ellenáll, s durván elutasítja őket. Kili a történtek után szembefordul fivérével, s másodszor is megveti nevelőjét.

7. fejezet


Dis fiának bosszúja

Fili beszél Thorinnak Frerin viselt dolgáról, majd elhatározza, hogy bosszút áll Lianin az elutasítása miatt. Kili nevében levelet ír, s eljuttatja hozzá egy rigó segítségével. Lianit az üzenet szerint Thráin fiatalabbik unokája a palotába hívja éjszakára. Frerint azzal csapja be, hogy apja egy törp kurtizánt hozatott a palotába, akit neki áll szándékában oda adni egyetlen éjszakára, de megkéri, hogy a nevét ne fedje fel előtte. Fili a terv véghezvitelének érdekében egy maszkot tetet fiatalabbik nagybátyja arcára, hogy a tündelány ne ismerje föl, s ő se lássa, hogy kivel hál együtt. Liani a palotába érve találkozik Frerinnel, s abban a hiszemben hál vele, hogy azt hiszi Kili az, akivel együtt tölti az éjszakát. A szenvedélyes együttlét után látni szeretné Kili arcát, ezért leveszi róla az álarcot, s rémület fogja el, mikor meglátja, hogy egy számára vadidegen törppel hált együtt. Elkeseredésében kirohan a palotából, s az éjszaka hátralévő részét az Erebor vára melletti erdőségben tölti az idő közben kitört tomboló viharban. Lelki fájdalmát napokkal később tovább tetézi az a hír, hogy teherbe esett Frerintől.

8. fejezet


A szabadság felé vezető út


Kili vigasztalni próbálja őt, s a születendő törp fiú utódját elfogadja sajátjaként. Frerin a történtek után elátkozza a Lianival együtt töltött éjszakát, és megtagadja születendő utódját, azután hátat fordít testvéreinek, apjának, nagyapjának és unokaöccseinek, majd azt követően gyűlöletében elhagyja Erebort, s a Vasdombokban Dáin szolgálatába áll. Kili levágja Liani füléről a kurtizánságot jelképező tünde figurához erősített szalagot, ami a tündelány számára a szabadságba való belépést és az ágyasságból való szabadulást jelenti.

9. fejezet

A búcsúcsók

Smaug elfoglalja Erebort és a Durin ház tagjai száműzetésbe kényszerülnek. Frerin meghal az azanulbizari csatában. Thorin magával viszi kuzinjait a vadonba, ahol esküt tesznek, hogy egy nap visszaszerzik Erebort. Kili és Liani útjai egy időre elválnak egymástól.

10. fejezet


Durin fiainak végnapjai


Thorin két unokaöccsével együtt életét veszti az Öt Sereg Csatájában. Liani bánattól meggyengülve elalszik az Athelas okozta kábulattól, amelyből nem ébred fel, s ezáltal vele együtt meghal születendő fia is. Hatvan évvel később Thranduil fia, Legolas a Hatalom Gyűrűje ébredésének hírére Völgyzugolyba menet bukkan rá a holttestére, s a méhében lévő törp magzatra, a százhúsz évvel ezelőtti azanulbizari csatában elesett Frerin halott fiára. A tündeherceg lórieni levelekkel hinti meg Liani pókháló borította, megkövült és elszáradt holttestét.


Vissza a tetejére
 Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 4 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség